This site uses cookies to provide you with a more personalised experience. By continuing to browse everydayhero, you are agreeing to our use of cookies.
£223.62
£100,000
100 Years of International Politics Aberystwyth University
100 Years of International Politics
£223.62
£100,000
Aberystwyth University
100 Years of International Politics
100 Years of International Politics

Canmlwyddiant | Centenary

English Below
Sefydlodd David Davies yr Adran yn 1919 drwy roi rhodd o £20,000 i greu Cadair Woodrow Wilson. Y rhodd honno sydd wedi ein galluogi i gynnig Gwleidyddiaeth Ryngwladol yma dros y 100 mlynedd diwethaf. Wrth i ni droi oddi wrth yr 20fed ganrif tuag at realiti’r 21ain ganrif, mae’r Adran yn awyddus i godi swm o arian tuag at y 100 mlynedd nesaf.

Bydd yr arian a godir drwy gyfrwng y rhoddion hyn yn cefnogi:
• Digwyddiadau’r Canmlwyddiant
• Myfyrwyr (bwrsariaethau, lwfansau teithio, ffioedd cynadleddau, ac yn y blaen)
• Datblygiadau yn y dyfodol yn unol ag ymrwymiadau’r Adran i fynd i’r afael â heriau byd-eang (ymchwil, canolfannau ymchwil, dysgu a denu myfyrwyr, a phrosiectau dysgu penodol).
Mae croeso i chi nodi pa weithgareddau yr ydych am eu cefnogi. Efallai y byddwch hefyd am awgrymu gweithgaredd penodol eich hun, naill ai ar gyfer blwyddyn y Canmlwyddiant neu ar gyfer yr Adran dros y blynyddoedd nesaf. Anfonwch ebost atom yn: ip-centenary@aber.ac.uk.

David Davies founded the Department in 1919 with his £20,000 donation for the establishment of the Woodrow Wilson Chair. This donation has allowed for the previous 100 years of International Politics. At a moment when we pivot from the 20th Century to the realities of the 21st, the Department wishes to raise funds for the next 100 years.

The money raised by these donations will support:

Centenary events Students (bursaries, travel allowances, conference fees, etc.) Future developments in line with the Departments commitment to address global challenges (research, research centres, teaching and recruitment, and specific learning projects).

You are welcome to specify which activities you wish to support. You may also wish to suggest a particular activity yourself either for the Centenary year or for the coming years of the Department. In all cases, please e-mail us at: ip-centenary@aber.ac.uk‌.

Thank You

Top Supporters

100 Years of International Politics

19 Apr 2017 31 Dec 2019 Visit this campaign

Donations Summary

Aber uni logo
Charity

Aberystwyth University